Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Ouders

Wij vinden het erg belangrijk om de ouders te betrekken bij de school. We staan in nauw contact en proberen de lijnen zo kort mogelijk te houden.

Hoe houden wij contact:
Huisbezoeken; in de loop van het schooljaar leggen de leerkrachten huisbezoeken af bij nieuwe
kleuters en zij-instromers. In overleg met u wordt hiervoor een tijdstip vastgesteld.

Inloopdag; om al bekende ouder(s)/verzorger(s), maar ook om nieuwe of nog zoekende ouder(s)/verzorger(s) een goede indruk van onze school te geven, stellen we onze school in januari of februari een dag open. Op deze dag geven de leerlingen uit de groepen 7 en 8 u een rondleiding door de school en kunt u een kijkje nemen in de diverse klassen.

Open huis; vier keer per jaar houden we een “open huis”. Aan de hand van onze IPC-thema’s zijn er in de diverse groepen activiteiten rondom de thema’s uitgevoerd. Tijdens het ‘open huis’ bent u als ouder(s)/verzorger(s)/verzorgers van harte welkom om de producten van deze activiteiten te komen bewonderen. Ook andere belangstellenden kunnen een kijkje komen nemen.

Ouderkring; in het begin van ieder schooljaar vinden per groep de zogenaamde ouderkringen plaats. Op deze avond wordt er per leerjaar informatie gegeven over het programma van dat schooljaar. De informatie is zowel praktisch als onderwijsinhoudelijk. In groep 8 wordt dit aangevuld met informatie aangaande het Voortgezet Onderwijs.

Oudergesprekken; rond de herfstvakantie vindt er een welbevindingsgesprek plaats. Dit gesprek heeft een verplichtend karakter. Na het verschijnen van het eerste rapport wordt u uitgenodigd voor een verplicht rapportagegesprek. Na het verschijnen van het tweede rapport in juni/ juli vinden er opnieuw rapportagegesprekken plaats. Deze zijn niet verplicht, de gesprekken kunnen door de leerkracht of u als ouder(s)/verzorger(s) worden aangevraagd.

Ouderhulp; hulp van ouder(s)/verzorger(s) is onmisbaar voor ons! Aan het begin van het schooljaar kunt u aangeven bij welke activiteit u graag ondersteuning wil geven. U kunt daarbij denken aan hulp bij o.a. de volgende activiteiten: Schoolbibliotheek – IPC – schoolwas(handdoeken) – spelletjes met kleine groepjes kleuters.

Informatievoorziening; dit gebeurt via de schoolwebsite/ouderapp.