Skip Navigation or Skip to Content
logo
Hiermee werken wij!

IPC

IPC

We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. De kinderen hebben meer plezier en worden zich meer bewust van hun ontwikkeling. Ze weten waarom ze nieuwe dingen leren, leggen makkelijker verbanden en ontdekken hoe ze beter worden. Dit doen we met behulp van thema’s die passen bij de belevingswereld van de kinderen. De manier waarop we dit doen heet ‘IPC’, afkorting voor: International Primary Curriculum. Dit is een basisschoolcurriculum voor de zaakvakken en onderwijsconcept in één waarin leren centraal staat.

Het beoordelen en evalueren van een proces is een belangrijk onderdeel van IPC. Om effectief te leren en om het leren te verbeteren heb je relevante feedback nodig. Dankzij een goede evaluatie weet je welke vervolgstappen nodig zijn. De IPC-units geven de kinderen continu de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van leertaken en een effectieve feedback en feed forward die past bij de verschillende leeftijdsfases van het kind. In de onderbouw houdt vooral de leerkracht zicht op dit proces en gaat hierover in gesprek met de groep. In de bovenbouw houden de leerkrachten en de kinderen zélf zicht op dit proces en gaan hierover in gesprek met de groep maar ook individueel. Dit noemen we het Assessment for Learning. Met het Assessment for Learning worden kinderen eigenaar van hun leren.

Het IPC werkt met een onderverdeling in units. Elke unit start met een enthousiasmerende activiteit, om leerlingen te motiveren meer over het onderwerp te willen leren. Daarna volgt de kennisoogst, waarbij de leerlingen hun voorkennis activeren en vastleggen. Vervolgens informeert de leraar de kinderen over wat ze gaan leren, aan de hand van de gegeven doelen per vakgebied. De lessen die volgen bestaan uit onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten. De leerlingen werken aan de leerdoelen per vak, aan persoonlijke en internationale doelen. De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor vier leeftijdsniveaus. Deze worden mileposts genoemd. Bij elke milepost worden leerdoelen beschreven die kinderen bereikt moeten hebben tegen het einde van het schooljaar waarin zij respectievelijk 6, 8, 10 en 12 jaar worden. Iedere unit wordt feestelijk afgesloten waarbij kinderen de kans kijken terug te kijken en ze anderen kunnen laten zien wat ze hebben geleerd.