Skip Navigation or Skip to Content
logo
Informatie en documenten

MR

De MR heeft een adviserende en controlerende functie. Hierbij  bewaakt en behartigt de MR de belangen van het team van De Ark en de ouders en/of verzorgers. Door een goede samenwerking met het team, de directie, de ouders/verzorgers en de ouderraad wordt een positieve bijdrage nagestreefd aan de besluitvorming binnen De Ark. Daarnaast heeft de MR ook instemmingsrecht over besluiten die genomen moeten worden zoals de ouderbijdrage, inzet van personeel en wijzigingen in het schoolplan.

Wanneer
De MR vergadert 6 keer per jaar. Elke vergadering is openbaar. Belangstellende ouders/verzorgers zijn daarbij van harte welkom. Indien u het van belang vindt dat er over een bepaald onderwerp gesproken wordt binnen de MR dan kunt u dit doorgeven aan de MR-leden zodat uw onderwerp ingebracht kan worden in de eerstvolgende vergadering.

Bereikbaarheid
U kunt ons bereiken via het algemene mailadres van de MR, dat  is: mrar@verdi.nl

Documenten MR

Daarnaast publiceren wij onze notulen en jaarverslagen op deze website. Ook schrijven wij vaak een stukje in de schoolnieuwsbrief.

Onze documenten vindt u hieronder: